Web Title:112 學年度 六年四班的逐夢日記112 學年度 六年四班的逐夢日記

11/15 誰是推理大師

甲乙丙丁四人喜歡的運動不同,而且每人都只做固定一種運動;
已知,籃球場只休星期一,
羽球場只休星期二,桌球場只休星期四,
游泳池則休星期二四六;

甲:『今天我要去運動,不然明天沒得去。』
乙:『今明兩天我都會去運動。』
丙:『今天我要去運動,前天我也有去。』
丁:『從這個星期一到今天,我每天都有去運動。』

請問,四人說話的這天是星期幾?四人各自做什麼運動呢?

點我回答問題~

本站管理員

活動剪影秀 Photo

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64
 • slider image 65
 • slider image 66
 • slider image 67
 • slider image 68
 • slider image 69
 • slider image 70
 • slider image 71
 • slider image 72
 • slider image 73
 • slider image 74
 • slider image 75
 • slider image 76
 • slider image 77
 • slider image 78

反霸凌活動宣導-換位思考

每日文章 Articles

搜尋 Search

手機掃碼連到此頁

QR Code

網站列表

推文工具

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

倒數計時

寒假的到來還有...

標籤